ชื่อข่าว  :  การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    
รายละเอียด :  วันนี้ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ พาคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ไปติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯ โรงเรียนวัดหงษ์