ชื่อข่าว  :  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
    
รายละเอียด :  วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้ไปเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนที่ โรงเรียนวัดหงษ์ และโรงเรียนบ้านสตึก