ชื่อข่าว  :  ตัวแทนนักเรียนวันรักษ์ภาษาไทย 
    
รายละเอียด :  วันที่ ๒๙ มิย.๖๖ สพป.บร.๔ ได้เชิญตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ๔ กิจกรรม ๘รายการในวันรักษ์ภาษามาทำแบบทดสอบฉบับที่ ๒ (ฉบับส่ง สพฐ.) เพื่อส่งต่อไปคัดเลือกในระดับประเทศ