ชื่อข่าว  :  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมรับชมรายการ  
    
รายละเอียด :  วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ พร้อมทั้งร่วมรับชมรายการ ”พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2566 เพื่อรับฟังนโยบายและข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4