คู่มือ admin โรงเรียน
ระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อการนิเทศและบริหารจัดการ (Primary Data System)

  หมายเหตุ ควรศึกษาและทำตาม Work Shop เรียงตามลำดับ
    + Work Shop 1 (เกรินนำ)
    + Work Shop 2 (ลงทะเบียน admin)
    + Work Shop 3 (เปลี่ยนหัวเว็บ)
    + Work Shop 4 (ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร)
    + Work Shop 5 (ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน)
    + Work Shop 6 (ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน)
    + Work Shop 7 (กรรมการสถานศึกษา)
    + Work Shop 8 (Best Practice ของโรงเรียน)
    + Work Shop 9 (ขึ้นข่าว) 
    + Work Shop 10 (คะแนน O-Net NT)
   + Work Shop 11 (เพิ่มเมนูหน้าเว็บ)
    + Work Shop 12   การแจ้งชื่อเว็บไซต์ ในระบบ ITA และการใส่โลโก้โรงเรียนในระบบ ITA