ข้อมูลต้องใช้รหัสในการเปิดดู สามารถใส่รหัสดูข้อมูลได้
โดยติดต่อสอบถามจาก admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 4