ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นางสาวทัศพร ปูมสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
ประธานกลุ่มโรงเรียนแคนดง 2
     
                                 
                           
นายมนตรี พรมแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี  
  นายวิทยา แพงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพลอง
                                 
                           
 นายจำปา จันทะสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย 
   นายเธียรธรรม ศักดิ์วิชชาบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิมาย 
   นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
                                 
                             
  นางสาวอำภาพร วงศ์สาสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหนาม   
 นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 
         
Go to top

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

1329401
All days
1329401
Your IP: 35.173.48.53
2020-07-02 16:53
Visitors Counter