ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ลงวันที่  23  เมษายน  2563  โดยรับสมัครระหว่างวันที่  7 – 14  เมษายน  2563  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2563  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  และทาง  http://buriram4.go.th/  นั้น

บัดนี้  การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ได้เสร็จสิ้นแล้ว  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  จำนวน  5  ราย  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  กำหนดการสอบคัดเลือก  ตารางสอบ  สถานที่สอบ  ห้องสอบ  และแนวปฏิบัติของผู้รับการคัดเลือก  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

 
     

Go to top

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

1329400
All days
1329400
Your IP: 35.173.48.53
2020-07-02 16:41
Visitors Counter