วันพุธ  ที่  15  เมษายน 2563 วัเวลา 09.30  น.

               นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  ปี  พ.ศ.2563    สำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ  ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี  พ.ศ.2563  สำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ  จำนวน  4  โรงเรียน  ได้แก่

           -รร.บ้านหนองเรือ  :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

           -รร.บ้านสระบัว  :  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร

           -รร.บ้านขี้เหล็ก  :  ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียน  สปช.  105/29

           -รร.บ้านโนนยาง  :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกึ่งสามัญ

 
   ข่าว/ภาพ :  ธิดารัตน์  กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

ภาพกิจกรรม

  

Go to top

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

1330251
All days
1330251
Your IP: 3.233.229.90
2020-07-06 00:12
Visitors Counter