วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
        นายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2562 ออกวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ดังนี้

ภาคเช้า – เด็กชายรัชชภูมิ โพธิขำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บ้านเรียนปัณณ์รัชชภูมิ
ภาคบ่าย – เด็กชายธนบดี มวลไธสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านเรียนอ๊อกซ่าส์ธนบดี
 
  ข่าว : ธิดารัตน์ กาวไธสง
ถ่ายภาพ : ดุจดาว ธำรงค์ประดิษฐ์
 

 ภาพประกอบข่าว

Go to top

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

1330232
All days
1330232
Your IP: 3.233.229.90
2020-07-05 23:30
Visitors Counter