วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางภนิดา สังสีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย ได้แก่เด็กหญิงวิจิตตรา วงศ์สุรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 5,000.00 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์การเรียน


ทั้งนี้ ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะช่วยเหลือนักเรียน สามารถโอนเงินบริจาคได้ที่

บัญชีธนาคารออมสิน สาขาสตึก ชื่อบัญชีเด็กหญิงวิจิตตรา วงศ์สุรินทร์

เลขที่บัญชี 020256611136

 
  ข่าว/ ภาพ : ธิดารัตน์  กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

ภาพประกอบข่าว

Go to top

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

1330245
All days
1330245
Your IP: 3.233.229.90
2020-07-05 23:49
Visitors Counter