วันพุธ  ที่  29  เมษายน 2563  เวลา  07.00  น.

            นายวิทยา  นนท์นภา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4นายโพชัน  ขุนาพรม   รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต 4,  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับชมการประชุมทางไกล  “รายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน”  และ  “รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ.  ครั้งที่ 17/2563”  ณ  ห้องประชุม  AOC

รายการได้กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19)  และหลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณสำหรับครู  (C4T)  และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน  โดยคุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
   ข่าว/ภาพ :  ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

Go to top

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

1330230
All days
1330230
Your IP: 3.233.229.90
2020-07-05 23:20
Visitors Counter