วันพุธ  ที่  22  เมษายน 2563  เวลา  07.00  น.

 

นายวิทยา  นนท์นภา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายพิทักษ์ สมพร้อม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4,  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับชมการประชุมทางไกล  “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน”  และ  “รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ.  ครั้งที่ 16/2563  ณ  ห้องประชุม  AOC

 

       โดยรายการมีจุดเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน  ในช่วง  COVID – 19,  การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ตามกฎกระทรวงฯ  พ.ศ.2542  (แบบ 1 ข,  แบบ 2 ข)  และการซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา  กรณีนักเรียนติด  0,  ร,  มส.

 
   ข่าว/ภาพ ; ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

Go to top

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

1330212
All days
1330212
Your IP: 3.233.229.90
2020-07-05 22:45
Visitors Counter